Etusivu Palaute Yhteystiedot

Perusopetus

Kinnulan kunnan koululaitokseen kuuluu kaksi vuosiluokille 1-6 opetusta antavaa koulua sekä yksi vuosiluokille 7-9 opetusta antavaa koulua.
Nurmelan koulun yhteydessä toimivalla erityisluokalla annetaan erityisopetusta, kehitysvammaisten harjaantumisopetusta sekä vaikeimmin kehitysvammaisten EHA II-opetusta.


Oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa syyslukukauden alussa sinä kalenterivuonna, jonka kuluessa lapsi täyttää seitsemän vuotta.
Esiopetusta annetaan Nurmelan koulussa.

 
Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 koulujen toiminta-ajatuksena on oppilaan kasvun tukeminen perustietojen ja -taitojen oppimisessa, perusturvallisuuden ja terveen itsetunnon kehittymisessä, hyvien tapojen omaksumisessa ja sosiaalisissa valmiuksissa. Vuosiluokilla 7-9 kasvatus- ja opetustoiminnan yleisenä tavoitteena on auttaa oppilasta löytämään ja käyttämään tietoa sekä kehittämään taitojaan, itseilmaisuaan, vastuuntuntoaan ja sosiaalisuuttaan.


Vanhempia kutsutaan mukaan vanhempainiltoihin, retkille ja koulun juhliin sekä tapahtumiin. Myös itse koulutyöhön vanhemmat ovat tervetulleita tutustumaan.
Yhteyksiä koulun ja kodin välillä pidetään myös tiedotteiden, Wilman-, ja opettajien-, sekä vanhempien suorien yhteydenottojen ja keskustelujen avulla. Wilma on tärkein viestintäkanava.

 

Nurmelan koululla järjestetään aamu-ja iltapäivätoimintaa (AIP).  AIP on maksullista toimintaa ja sitä tarjotaan pääsääntöisesti klo 07.00-16.30, oppitunteja ennen tai niiden jälkeen. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voi olla myös koulun kerhotoiminta. Toiminnan järjestämisen ryhmäkokona on vähintään 5 lasta ilmoittautuneena koko toimikaudelle. Toimintaa ei tarjota koulun lomien aikana. 

 

 

Opetussuunnitelmiin voit tutustua tästä:

 

Peruskoulun OPS osoitteessa:

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/kinnula


Esiopetuksen OPS osoitteessa:

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/kinnulaeops

 

Ilmoittautuminen esikouluun tapahtuu Wilma-järjestelmän kautta. 

 

Ilmoittautuminen 1.luokalle: esikoulusta siirretään oppilaat suoraan 1.luokalle Nurmelan kouluun.

 

6.lk:n oppilaat siirretään Keskuskouluun 7.lk:lle. 

 

 

Kouluruokailu

Ruokailutauko koulussa rytmittää luontevasti päivän työtä. Maassamme on tarjottu maksuton kouluruokailu kaikille oppivelvollisuuskoulujen oppilaille jo vuodesta 1948 lähtien.

 

Erityisruokavalio:

Sairauden hoitoon tarkoitetut erityisruokavaliot toteutetaan lääkärin- tai terveydenhoitajan selvityksen perusteella hoito-ohjeiden mukaisesti. Selvitykset on toimitettava kouluruokailuhenkilöstön tietoon heti lukuvuoden alussa, tieto tuodaan myös koulun kansliaan. Muutoksista ruokavaliossa on ilmoitettava välittömästi. Erityisruokavaliota noudattavan oppilaan poissaoloista on ilmoitettava myös koulun keittiöön.

Koulukyyti

Perusopetuslain 32 §:ssä säädetään kunnan velvollisuudesta järjestää oppivelvollisuusikäisille oppilaille maksuton koulukuljetus.

Koulukuljetus on ilmainen, jos kunnan osoittamaan lähikouluun on matkaa:

 

Kouluaste

Vuosiluokat 1-2

Vuosiluokat 3-9

Koulumatkan pituus

yli 3 km

yli 5 km

 

Maksutonta koulukuljetusta voi muissa tapauksissa hakea koulumatkan rasittavuuden, vaikeuden tai vaarallisuuden perusteella. Hakemukset liitteineen toimitetaan Sivistystoimen toimistonhoitajalle.

 

Perusopetuslain mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia

 


 

 

 

 

 

 

 

AJANKOHTAISTA
VERKKOVÄLITTEISET LUENNOT 24.4. JA 8.5.
(23.04.2019 15:36)
AAMU-JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN ILMOITTAUTUMINEN
(16.04.2019 14:02)
MATEMATIIKAN, FYSIIKAN JA KEMIAN LEHTORIN VIRKA
(16.04.2019 11:07)
ERITYISOPETTAJAN VÄLIAIKAINEN VIRKA
(16.04.2019 10:44)
Kysely vesihuolto- ja tai valokuituverkostoon liit
(15.04.2019 14:27)
ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN lv. 2019-2020
(02.04.2019 13:56)
HAKU VARHAISKASVATUKSEEN
(13.03.2019 13:33)
YÖPÄIVYSTYKSEN NUMERON MUUTOS 1.3.2019
(22.02.2019 12:40)
Kaikki uutiset >>
 Tulosta sivu     Sivun alkuun   Päivitetty 11.09.2018 06:55